4 ขั้นตอน “ล้างหน้า” อย่างถูกวิธี

เราต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องการทำความสะอาดผิวหน้านั้นนับเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอยู่ไม่น้อย เพราะถ้าทำความสะอาดผิดวิธี ก็อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผิวพรรณได้